Vastavalt EVL juhatuse 08.11.2017 otsusele on treenerite töörühma koosseis 2017/2018 hooajal järgmine:

Meelis Loit

Juhan Salm

Sergei Bobrov

Kaido Kaaberma

Igor Tšikinjov