EESTI VEHKLEMISLIIDU KOHTUNIKE KATEGOORIATE OMISTAMISE KORD

I. Üldiselt

Vehklemiskohtuniku kategooria omistatakse isikule, kes omab vastavat ettevalmistust ja tegutseb aktiivselt võistlustel kohtunikuna. Vehklemiskohtunik peab olema erapooletu, objektiivne ja rangelt kinni pidama vehklemises kehtivatest võistlusmäärustest.

 
II. Vehklemiskohtunike klassifikatsioon

Eesti Vehklemisliit( EVL) kehtestab järgmised vehklemiskohtunike kategooriad:

1. I kategooria vehklemiskohtunik

2. vabariikliku kategooria vehklemiskohtunik

3. rahvusvahelise kategooria vehklemiskohtunik

Kohtunike kategooriate omistamine ja kohtunike koolituste korraldamine on Eesti Vehklemisliidu kohtunikekogu pädevuses. Eesti Vehklemisliidu kohtunikekogusse võivad kuuluda rahvusvahelise ja vabariikliku kategooria kohtunikud.

 
III. Kohtunike kategooriate omistamine

– I kategooria vehklemiskohtuniku litsentsi on võimalik taotleda alates 14. eluaastast. Litsents võimaldab olla kohtunik kõikidel Eesti noorte tiitlivõistlustel (d-klass kuni juuniorid).

– vabariikliku kategooria vehklemiskohtuniku litsentsi on võimalik taotleda alates 17. eluaastast. Litsents võimaldab olla kohtunik kõikidel Eesti tiitlivõistlustel.

– rahvusvahelist FIE vehklemiskohtuniku litsentsi on võimalik taotleda alates 20.eluaastast. Litsents võimaldab olla kohtunik kõikidel Eesti tiitlivõistlustel ja FIE võistlustel.

 

IV. Nõuded vehklemiskohtuniku kategooriate omistamiseks

– I kategooria vehklemiskohtunik: Läbinud edukalt vehklemiskohtunike ettevalmistusseminari ja -praktika, omama varasemat kohtunikuna töötamise kogemust.

– Vabariikliku kategooria vehklemiskohtunik: Läbinud edukalt vehklemiskohtunike ettevalmistus- ja täiendusseminari, tegutsenud aktiivselt vehklemiskohtunikuna.

– Rahvusvahelise kategooria saamiseks tuleb osaleda: FIE poolt korraldatud vehklemiskohtuniku seminaril ja sooritada eksam.
EVL kohtuniku litsentsi säilitamiseks tuleb aasta jooksul tegutseda kohtunikuna vähemalt ühel Eesti võistlusel. Kohtunikele, kes ei tule toime oma ülesannetega, rikuvad kehtestatud eeskirju või käituvad ebaväärikalt, võib EVL kohtunikekogu alandada kategooriat, kehtestada ajutisi tegutsemiskeelde, võtta ära vehklemiskohtuniku kategooria ja arvata välja EVL kohtunike nimekirjast.

 
Analoogiliste eksimuste korral rahvusvahelist kategooriat omavate kohtunike poolt teha ettepanekud FIE-le.

 

V. Kohtunikekogu struktuur

Kohtunikealase töö korraldamiseks moodustatakse 3- liikmeline kohtunikekogu. EVL kohtunikekogu moodustab ja kinnitab EVL juhatus aktiivsematest kõrgema kvalifikatsiooniga kohtunikest.