Eesti Reitingupunktid 2019-2020

I Eesti “D” klass I II III 5-8 9-16
1.1 Eesti MV 8 6 4 2 1
1.2 Põhjamaade MV 12 8 6 3 2
1.3 Muud võistlused 4 3 2 1  
Kui võistlus toimub Eestis kehtiva vanuseklassi alusel

*muudest võistlustest 5 paremat tulemust läheb arvesse

II Eesti “C” klass I II III 5-8 9-16
2.1 Eesti MV 12 8 6 3 2
2.2 Muud võistlused 7 5 3 2 1
2.3 Põhjamaade MV 18 12 9 5 3
2.4 U14 R/v Võistlused 12 8 6 3 2
Kui võistlus toimub Eestis kehtiva vanuseklassi alusel

*muudest võistlustest 5 paremat tulemust läheb arvesse

III Kadetid I II III 5-8 9-16 17-32 33-64
3.1 Muud võistlused 8 6 4 2 1    
3.2 Rahvusvahelised võistlused 20 16 12 6 3    
3.3 Eesti MV 24 18 12 6 3    
3.4 EESTI KV 16 12 8 4 2
3.5 Põhjamaade MV 30 24 18 12 6    
3.6 Euroopa KV etapid 40 35 30 20 10 5 2
3.7 MM võistlus 90 70 60 40 20 10  
3.8 EM võistlus 70 50 40 30 20 10  

*arvesse läheb 4 paremat tulemus Euroopa KV etappidelt.

*Arvesse lähevad:

 1. Üks Venemaa koondise reitingusse minevatest kadettide turniiridest. Võistlus annab punkte kui rahvusvaheline võistlus
 2. Neli paremat tulemust kadettide Euroopa KV või juunioride MK etappidelt
 3. Kadettide ja juunioride EM

Kõikide võistluste puhul arvestatakse turniiri koefitsienti. Koefitsient turniiridel  on muutuv – 50 või vähem sportlast on koefitsient 0,5, 51 kuni 100 sportlast on koefitsient 1,0,  101 kuni 200 sportlast  on koefitsient 1,5 ja üle 200 sportlase koefitsient  2. Kadettide EM on koefitsiendiga 1,5.

Lisaks lähevad arvesse Põhjamaade kadettide, juunioride ja täiskasvanute  meistrivõistlused ning kõik  Eestis toimuvad  kadettide ja juunioride võistlused koefitsiendiga 1,0; samuti Eesti täiskasvanute võistlused koefitsiendiga 1,0. Koondise moodustamise edetabelis kajastub ka kadettide ja juunioride MM koefitsiendiga 2.

IV Juuniorid I II III 5-8 9-16 17-32 33-64
4.1 Muud võistlused 10 7 4 2 1    
4.2 Eesti KV 20 16 12 6 2    
4.3 Rahvusvahelised võistlused 25 20 15 8 4    
4.4 Eesti MV 30 24 18 12 6    
4.5 Põhjamaade MV 40 30 24 16 8    
4.6 EM võistlus 120 100 80 60 30 15  
4.7 MK etapid 80 70 60 40 20 10 5
4.8 MM võistlus 160 140 120 80 40 20  

*Arvesse lähevad 4 paremat tulemust Satelliitturniiridelt, juunioride või täiskasvanute MK etappidelt arvestades turniiri koefitsienti. MK etappidel on koefitsient muutuv – 50 või vähem sportlast on koefitsient 0,5, 51 kuni 100 sportlast on koefitsient 1,0, 101 kuni 200 sportlast on koefitsient 1,5 ja üle 200 sportlase koefitsient 2.

Lisaks lähevad arvesse:

 1. Juunioride EM koefitsiendiga 1,5.
 2. Täiskasvanute Euroopa- ja maailmameistrivõistlused.
 3. Põhjamaade juunioride ja täiskasvanute meistrivõistlused.
 4. Kõik  Eestis toimuvad juunioride ja täiskasvanute võistlused – koefitsiendiga 1,0, juhul kui ei lange kokku juunioride MK etappidega.
 5. Üks Venemaa koondise reitingusse minevatest juunioride turniiridest. Võistlus annab punkte kui rahvusvaheline võistlus.
 6. Koondise moodustamise edetabelis kajastub ka juunioride MM koefitsiendiga 2.

* 2 paremat tulemust Satelliitturniiridest (kolmest peatreenerite poolt ettevalmistusplaanis määratud turniirist). 2018/2019 hooajal määratud satelliitturniirid: naised: Stockholm, Turu, Split; mehed: Stockholm, Oslo, Turu.

MÄRKUS: 

1. Kõik võistlused – võistleja  saab punkte kui mahub tulemusega esimese 50 % hulka osavõtnute arvust ja punkte saavad ka need, kes jõudsid viimase punktisaajaga samasse play-off ringi; MK-l, kui saab punkte FIE reitingusse, saab punkte ka meie tabelisse vastavalt meie punktitabelile;
2. Rahv.võistl. – saab punkte kui osaleb 4 riiki (3 sportlast riigist) ja on vähemalt 40 võistlejat;
3. Punkte arvestatakse juhul kui kui kõik klubid ja organisatsioonid saavad võistluskutse või on seda võimalik saada EVLi või FIE kodulehelt;
4. Võistkondlikud punktid: “D” klass – 4-2-1, ”C” klass – 6-4-3; kadetid- 12-9-6; juuniorid – 15-12-9; punktid arvestada ainult klubidele n.ö rahaeraldus tabelisse
5. Osavõtupunkte antakse Eesti noorte võistlustel 0,6 punkti individuaalstardi puhul, 1 punkti võistkonna osalemise eest.
6. Muud võistlused, mis ei toimu Eestis kehtiva vanuseklassi alusel -punkte arvestatakse D ja C klassi edetabelisse juhul, kui osaletakse võistlustel, kus võistlusklassi vanuse ülempiir on kõrgem Eestis kehtiva vanuseklassi omast. Kui osaletakse võistlustel, kus vanuse ülempiir on madalam Eestis kehtivast vanuseklassist, siis reitingupunkte ei anta.

7. Koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse tiitlivõistlusteks järgnevalt– 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri otsusega. Neljas koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.

8. Koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse MK-etappideks ja teisteks rahvusvahelisteks võistlusteks järgnevalt – 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri otsusega. Neljas koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.

V Täiskasvanud I II III 5-8 9-16 17-32 33-64
5.1 Muud võistlused 12 8 6 3 1    
5.2 Linnade MV, Valge Daam 12 8 6 3 1    
5.3 Satelliitturniirid 30 24 18 9 3    
5.4 Põhjamaade MV 12 8 6 3 1    
5.5 Eesti KV 30 24 18 9 3    
5.6 Eesti MV 40 32 24 12 4    
5.7 Euroopa MV 200 160 120 80 40 20  
5.8 MK etapid 160 140 110 80 40 20 10
5.9 MM võistlus 240 210 170 120 60 30 15
5.10 OM võistlus 320 280 220 160 80 25  

* 2 paremat tulemust satelliitturniiridelt (kolmest peatreenerite poolt ettevalmistusplaanis määratud turniirist).
2018/2019 hooajal lähevad arvesse naistel Stockholm, Turu, Split ja meestel Stockholm, Oslo, Turu.

MÄRKUS:

1. 5.1.; 5.3. võistleja saab punkte välisvõistlustel, kui kõik klubid saavad Eesti Vehklemisliidu poolt võistluskutse, või on seda võimalik saada EVLi või FIE kodulehelt. Vabariigi sisestel võistlustel, peab üritus olema kalenderplaanis ja kõik klubid saavad võistluskutse;
2. Kõikidel hooaegadel stardipunktid 10% eelmise hooaja punktidest;
3. 5.1. – 5.6. võistleja  saab punkte kui mahub tulemusega esimese 50 % hulka osavõtnute arvust ja punkte saavad ka need, kes jõudsid viimase punktisaajaga samasse play-off ringi;
4. MK-l kui vehkleja saab punkte FIE reitingusse , saab ta punkte ka Eesti  reitingusse vastavalt meie punktitabeli alusel;
5. Koondised moodustatakse tiitlivõistlusteks järgnevalt– 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri otsusega. Neljas koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.

6. Koondised moodustatakse MK-etappideks ja teisteks rahvusvahelisteks võistlusteks järgnevalt – 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri otsusega. Neljas koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.

VI U23 I II III 5-8 9-16 17-32 33-64
Muud võistlused 12 8 6 3 1
Linnade MV, Valge Daam 12 8 6 3 1
Satelliitturniirid 30 24 18 9 3
Põhjamaade MV 30 24 18 9 3
Eesti KV 20 16 12 6 2
Eesti MV 52 42 32 16 6
Euroopa MV 200 160 120 80 40 20
MK etapid 160 140 110 80 40 20 10
MM võistlus 240 210 170 120 60 30 15
OM võistlus 320 280 220 160 80 25
U 23 EM võistlus 120 100 80 60 30 15
U23
Rahvusvahelised
võistlused (kõik
kohad “over
ranking”-u järgi)
25 20 15 8 4

* Arvesse lähevad 2 paremat tulemust satelliitturniiridelt (kolmest täiskasvanute täiskasvanute peatreenerite poolt ettevalmistusplaanis määratud turniirist).

KÕIK PUNKTID KANTAKSE EDETABELITESSE PROTOKOLLIDE ESITAMISEL

PAREMUSJÄRJESTUS EESTI EDETABELITES VÕRDSE PUNKTISUMMA KORRAL:

Eesti edetabelid (D, C, kadetid, juuniorid, täiskasvanud) + OM tsooniturniiri tabelid (mehed, naised)

 1. Võrdse punktisumma korral on parem see, kes on saanud ühelt võistluselt kõrgeima punktisumma. Kui kõrgeim punktisumma on võrdne, siis parem on see kes on teeninud vastavad punktid kõrgeima punktisummaga võistluselt.
 2. Kui eelneva punkti järgi on seis võrdne, siis võetakse arvesse paremuselt järgmine punktisumma jne.
 3. Kui kõik teenitud punktisummad on võrdsed, siis jäädakse kohta jagama.

Võistlussarjad Tulevik ja Kadetid

 1. Võrdsete punktide korral on parem see, kellel on kolme osavõistluse peale kõrgeim punktisumma. Kui kõrgeim punktisumma on võrdne, siis vaadatakse kohta mis tõi kõrgeima punktisumma.
 2. Kui eelneva punkti järgi on seis võrdne, siis võetakse arvesse paremuselt järgmine punktisumma jne.
 3. Kui kõik on võrdne, siis jäädakse kohta jagama

Punktisüsteem:

I koht – 32 punkti
II koht – 26 punkti
III kohad – 20 punkti
5 – 8 kohad – 14 punkti
9 – 16 kohad – 8 punkti
17 – 32 kohad – 4 punkti
33 – 64 kohad – 2 punkti

Punkte saavad kõik vehklejad, kes pääsevad alagrupiturniirilt edasi (80% vehklejatest).