Tartu Lootused 2015
tudrukud, D-kl.
26.04.2015

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
MELLES Anne  ENG    1 0 V 1 V 0.400 -10 12
DENISTIK Marianna  PHK  V   2 V 2 V 0.600 2 19
BEIMANOVA Karina  RUN  V V   V V V 1.000 18 25
RANDMA Marta  TK  4 2 2   4 1 0.000 -12 13
BOBROVA Elizaveta  DRK  V V 2 V   V 0.800 6 22
LANNES Susanne  TKK  3 4 1 V 4   0.200 -4 17

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
OSTROVSKI Elisabet  TK    V V V V 1.000 16 20
KIIVER Mari  PHK  0   0 3 1 0.000 -16 4
PALK Madli  ENG  1 V   3 V 0.500 2 14
OSTAPTSUK Ekaterina  TKK  3 V V   V 0.750 4 18
REIMI Ariadna  RUN  0 V 2 3   0.250 -6 10

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
STRUTINSKI Karolina  TK    4 2 3 3 V 0.200 -4 17
GOIDIN Carolina  TK  V   V V 3 V3 0.800 8 21
PETROVA Berit  PHK  V 0   V 3 4 0.400 -4 17
MASING Evalota  ENG  V 4 4   4 V 0.400 0 22
VASSILJEVA Karina  TKK  V V V V   V 1.000 12 25
REZNIKOVA Liilit  RUN  1 0 V 4 0   0.200 -12 10

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
JFREMOVA Diana  TK    2 V V V2 0.750 4 14
KOONIK Kaisa  TK  V3   V 1 V3 0.750 3 12
KARM Karlotte  ENG  4 3   2 V 0.250 -3 14
TRUUSE Gabriela  PHK  3 V2 V   V 0.750 3 15
SELIVANOVA Amiina  TKK  0 2 2 4   0.000 -7 8

 
Document engarde-escrime - 26.04.2015 14:13:31
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently