Anastassia Cup
Poiste epee
D-klass
Tallinn 27/03/2016

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
KOLESNIK Aleksei  TALLINNA MÕÕK    4 V 1 1 1 0.200 -11 12
KUZNETSOV Daniil  TALLINNA MÕÕK  V   0 V 0 0 0.400 -11 10
NEZHEVENKO Mikhail  START  3 V   1 0 0 0.200 -11 9
KUUSK Sebastian  TARTU KALEV  V 2 V   1 3 0.400 -1 16
TOBIAS Erik  SBSK DRAAKON  V V V V   V 1.000 20 25
MALYUCHENKO Artem  SPBDTU  V V V V 3   0.800 14 23

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
KAETRI Georgi  TALLINNA MÕÕK    V 0 0 2 2 V 0.333 -10 14
MARKOV-BUTYRSKII Maksim  START  1   4 1 4 1 0 0.000 -19 11
FANUKOV Nikita  SBSK DRAAKON  V V   2 1 1 V 0.500 1 19
SALM Markus  TALLINNA MÕÕK  V V V   V4 V V 1.000 21 29
GERM Ingemar  EN GARDE  V V V3 3   V V 0.833 13 26
LOKASTOVS Daniils  RIGA 3.BJSS  V V V3 1 1   V 0.667 3 20
KREIVALD Dmitri  MTÜ FLORETT  3 V 3 1 1 3   0.167 -9 16

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
ARULA Pärtel  TALLINNA MÕÕK    V 2 1 V 2 0.400 -5 15
SITIKOV Nikita  TALLINNA MÕÕK  2   3 1 4 V 0.200 -5 15
MARKOV-BUTYRSKII Aleksei  START  V V   2 V 2 0.600 0 19
NOVOSELTSEV Ivan  SBSK DRAAKON  V V V   V V 1.000 20 25
TÕNISSON Kaspar  EN GARDE  3 V 4 0   V 0.400 -4 17
POPOV Aleksandr  RÜNNAK  V 0 V 1 2   0.400 -6 13

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
MATSINA Timo  TALLINNA MÕÕK    1 0 1 2 0 0.000 -19 4
SILD Markus  TALLINNA MÕÕK  V   2 4 3 2 0.200 -5 16
LEESMENT Marvel  EN GARDE  V V   V 2 1 0.600 6 18
KOBETS Sergei  START  V V 0   4 1 0.400 -5 15
SKADINS Arturs  RIGA 3.BJSS  V3 V V V   4 0.800 6 22
ALTUNIN Valentin  RÜNNAK  V V V V V   1.000 17 25

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
SJASIN Boris  TALLINNA MÕÕK    1 3 1 0 0 1 0.000 -24 6
DRAJEV Daniel  SBSK DRAAKON  V   V V V 3 2 0.667 10 25
TARASOV Miron  START  V 2   3 0 0 1 0.167 -17 11
MURUMAA Mathias  TALLINNA MÕÕK  V 1 V   3 2 1 0.333 -6 17
KARLSSON Neo  H5OTT  V 1 V V4   V V 0.833 14 25
KLESTSIN Ivan  TARTU KALEV  V V V V 3   3 0.667 11 26
LAASIK Oliver  EN GARDE  V V V V 0 V   0.833 12 25

 

  Poule No 6 V/M Indicator HS
BARÕSEVSKI Arseni  TALLINNA MÕÕK    V V4 1 V V 2 0.667 2 22
ZEGUROV Maksim  TARTU KALEV  3   2 V V V V 0.667 6 25
DORONIN Nikita  SBSK DRAAKON  3 V   V V V V 0.833 13 28
PEVKUR Jan Joonas  TALLINNA MÕÕK  V 4 4   V V 3 0.500 5 26
PASKOVSKI Georgi  RÜNNAK  1 1 0 1   1 1 0.000 -25 5
ZAMKOVOJS Daniils  RIGA 3.BJSS  3 0 1 4 V   1 0.167 -12 14
GERM Richard  EN GARDE  V 4 4 V V V   0.667 11 28

 
Document
engarde-escrime - 28.03.2016 14:18:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently