Mercury Cup 2016

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
GOIDIN Carolina      3 V 4 4 2 1 0.167 -10 19
MATSKEVITS Iris Maria    V   V V 2 4 4 0.500 4 25
BESECKA Darja    4 3   0 0 4 V 0.167 -12 16
POGORELOVA Anastassia    V 2 V   3 V V 0.667 3 25
SKOBLOV Sandra    V V3 V V   V V 1.000 14 28
MELLES Heleri    V V V 4 2   V 0.667 2 26
DENISTSIK Marianna    V V 3 4 3 4   0.333 -1 24

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
BUTENKO Viktoria      V V V V V 1 0.833 7 26
FANUKOVA Anastasia    4   2 V 4 V 2 0.333 -3 22
JEFIMOVA Maria    4 V   V V V V 0.833 15 29
KOONIK Kaisa    2 2 3   4 3 1 0.000 -15 15
RAZASCONOKA Valerija    3 V 2 V   4 1 0.333 -8 20
ILJINA Diana    1 3 0 V V   1 0.333 -12 15
LAGE Getter    V V 2 V V V   0.833 16 27

 

  Poule No 3 - 11:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
LANNES Susanne      2 V V 3 3 2 0.333 -7 20
PALK Madli    V   V V V 2 V 0.833 13 27
PETROVA Berit    4 2   4 0 1 2 0.000 -17 13
KALA Kätlin    3 1 V   4 2 1 0.167 -13 16
BOGDANOVA Daria    V 4 V V   2 1 0.500 0 22
DOBKEVICA Marta    V V V V V   2 0.833 12 27
GLINKIN Kärol-Liina    V 0 V V V V   0.833 12 25

 

  Poule No 4 - 11:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
VASSILJEVA Karina      0 2 V V V V 0.667 3 22
ZYZINA Veronika    V   V V 3 V V4 0.833 9 27
PRELA Anna    V 4   V V V V 0.833 11 29
JEFREMOVA Diana    0 2 2   3 2 4 0.000 -17 13
SMÕTSKOVA Zinaida    4 V 3 V   2 V3 0.500 1 22
SEPP Laura    2 4 3 V V   1 0.333 -4 20
TRUUSE Gabriela    3 3 3 V 0 V   0.333 -3 19

 

  Poule No 5 - 11:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
KOMISSAROVA Karoliina      V 4 V V 4 V 0.667 6 28
BABENKO Erika    2   0 2 0 4 3 0.000 -19 11
LEBEDEVA Veronika    V V   V V V 4 0.833 12 29
OSTROVSKI Elisabeth    3 V 3   V V 4 0.500 1 25
BEIMANOVA Karina    4 V 3 4   V 2 0.333 -1 23
KONOVALOVA Polina    V V 2 3 4   V 0.500 -2 24
KUZNETSOVA Jelizaveta    3 V V V V 3   0.667 3 26

 
Document
engarde-escrime - 17.12.2016 15:07:12
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently