2019.a. taotlusvoor Eesti Vehklemisliidu noortespordi toetusfondist. 

Eesmärk on toetada lootustandvate kuni 20-aastaste noorvehklejate ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Toetus on mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks ja ka noorte võistluste läbiviimiseks.

Taotlejad: Eesti Vehklemisliidu liikmesklubid. Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

Toetatavad tegevused:
•noorvehklejate ettevalmistus ja osalemine rahvusvahelistel võistlustel
•spordivahendite soetamine noorvehklejatele treeningute ja võistluste tarbeks
•noortele suunatud võistluste läbiviimine

Toetuse kasutamise periood 01.04.2019-31.12.2019.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata hiljemalt 10. märtsiks 2019 e-maili aadressile olga@vehklemisliit.ee
Taotlused vaatab üle Eesti Vehklemisliidu juhatus.

TAOTLUSANKEET

|