EVL kohtunike kogu esimees: Denis Ostrovski

Kontakt: +37256690552, denisik@hotmail.com

EVL kohtunike kogu esimehe peamised ülesanded:

– juhib kohtunike kogu (sh. kutsub kokku ja juhatab kohtunike kogu koosolekuid);
– peab sidet alaliidu ja liikmesklubidega (küsimused mis puudutavad kohtunike tööd);
– planeerib koostöös alaliiduga kohtunike koolitusi;
– suhtleb kohtunikega, peab arvet ja teeb iga võistluse/koolituse kohta märkmeid;
– uuendab EVL kohtunike nimekirja, teeb kohtunike kogule ettepanekuid kohtunike litsentside omistamiseks;