Kohtunike kategooriate andmise kord

I. Üldiselt

Vehklemiskohtuniku kategooria antakse isikule, kes omab vastavat ettevalmistust ja tegutseb aktiivselt võistlustel kohtunikuna. Vehklemiskohtunik peab olema erapooletu, objektiivne ja rangelt kinni pidama vehklemises kehtivatest võistlusmäärustest.

 

II. Vehklemiskohtunike klassifikatsioon

Eesti Vehklemisliit( EVL) kehtestab järgmised vehklemiskohtunike kategooriad:

1. I kategooria vehklemiskohtunik

2. vabariikliku kategooria vehklemiskohtunik

 

III. Kohtunike kategooriate andmine

– I kategooria vehklemiskohtuniku litsentsi on võimalik taotleda alates 14. eluaastast. Litsents võimaldab olla kohtunik kõikidel Eesti noorte tiitlivõistlustel (d-klass kuni juuniorid).

– vabariikliku kategooria vehklemiskohtuniku litsentsi on võimalik taotleda alates 17. eluaastast. Litsents võimaldab olla kohtunik kõikidel Eesti tiitlivõistlustel.

 

IV. Nõuded vehklemiskohtuniku kategooriate andmiseks

– I kategooria vehklemiskohtunik: Läbinud edukalt vehklemiskohtunike koolituse ja -praktika

– Vabariikliku kategooria vehklemiskohtunik: Läbinud edukalt vehklemiskohtunike koolituse ja praktika, tegutsenud aktiivselt vehklemiskohtunikuna.

Koolituse järgselt testi läbinud saavad kandidaadi staatuse.

Kategooria säilitamiseks tuleb kahe aasta jooksul osaleda vähemalt ühel kohtunike koolitusel ja kahel Eesti võistlusel.

 

V. Kohtunike kogu struktuur

Kohtunikealase töö korraldamiseks moodustatakse kolme kuni viie liikmeline kohtunike kogu. EVL kohtunike kogu moodustab ja kinnitab EVL juhatus aktiivsematest kõrgema kvalifikatsiooniga kohtunikest. Kohtunike kogu valitakse iga kahe aasta tagant.

Kohtunike kategooriate andmine ja kohtunike koolituste korraldamine on Eesti Vehklemisliidu kohtunike kogu pädevuses. Kohtunike kogu peaeesmärgiks on Eesti kohtunike üldise taseme tõstmine.