Soovimatus vehelda (FIE versioon Eesti keelde tõlgituna)

t.124

Soovimatus vehelda fikseeritakse juhul, kui ühe minuti jooksul ei ole tehtud torget tabamispiirkonda või sellest väljapoole.

Juhul kui üks või mõlemad vehklejad väljendavad selgelt soovimatust vehelda, peab kohtunik  koheselt andma märguande „HALT“.

1 Individuaalvõistlus – Otsene väljalangemine

P-kaardid antakse igale vehklejale eraldi, alustades P-kollase kaardiga, millele järgneb kaks P-punast kaarti ja lõpuks P-must kaart.

Juhul kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse esimest korda, karistab kohtunik ühte või mõlemat vehklejat P-kollase kaardiga järgnevalt:

a)Kui vehklejate skoorid on võrdsed: karistab kohtunik mõlemat vehklejat P-kollase kaardiga

b)Kui vehklejate skoorid ei ole võrdsed: karistab kohtunik väiksema punktiseisuga vehklejat P-kollase kaardiga.

Juhul, kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse teist ja kolmandat korda, karistab kohtunik ühte või mõlemat vehklejat P-punase kaardiga järgnevalt:

a)Kui vehklejate skoorid on võrdsed: karistab kohtunik mõlemat vehklejat P-punase kaardiga

b)Kui vehklejate skoorid ei ole võrdsed: karistab kohtunik väiksema punktiseisuga vehklejat P-punase kaardiga.

Pärast mistahes P-punase kaardi määramist soovimatuse eest vehelda, veheldakse selle perioodi, mille jooksul oli P-punane kaart määratud, lõpuni.

Juhul kui soovimatus vehelda fikseeritakse neljandat korda, määratakse vehklejatele, kes on juba saanud kaks P-punast kaardi, P-musta kaardi.

Kui vehklejad saavad P-mustad kaardid üheaegselt ja nende skoorid on võrdsed, siis võidab matši võistluse kõrgema reitinguga vehkleja (asetus põhineb FIE reitingul).

Kui vehklejad saavad P-mustad kaardid üheaegselt ja nende skoorid ei ole võrdsed, siis võidab matši kõrgema punktiseisuga vehkleja.

2 Võistkondlik võistlus

P-kaardid antakse igale võistkonnale eraldi, alustades P-kollase kaardiga, millele järgneb kaks P-punast kaarti. P-must kaart antakse vehklejale.

Juhul kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse esimest korda, karistab kohtunik ühte või mõlemat võistkonda P-kollase kaardiga järgnevalt:

a)Kui võistkondade skoorid on võrdsed: karistab kohtunik mõlemat võistkonda P-kollase kaardiga

b)Kui võistkondade skoorid ei ole võrdsed: karistab kohtunik väiksema punktiseisuga võistkonda P-kollase kaardiga.

Juhul, kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse teist ja kolmandat korda, karistab kohtunik ühte või mõlemat võistkonda P-punase kaardiga järgnevalt:

a) Kui võistkondade skoorid on võrdsed: karistab kohtunik mõlemat võistkonda P-punase kaardiga

b) Kui võistkondade skoorid ei ole võrdsed: karistab kohtunik väiksema punktiseisuga võistkonda P-punase kaardiga.

Pärast mistahes P-punase kaardi määramist soovimatuse eest vehelda, veheldakse selle perioodi, mille jooksul oli P-punane kaart määratud, lõpuni.

Juhul kui soovimatus vehelda fikseeritakse neljandat korda, määratakse P-must kaart rajal olevale vehklejale ühest või mõlemast võistkonnast, kes on juba saanud kaks P-punast kaardi.

Võistkond, kelle vehkleja on saanud P-musta kaardi, võib kasutada nende reservis olevat vehklejat, kui ta on neil olemas, ning vahetus ei ole eelnevalt taktikalisel või meditsiinilisel põhjusel tehtud. Kui vahetus on tehtud peale P-musta kaardi saamist, ei ole edasine vahetus võimalik, isegi meditsiinilisel põhjusel.

Kui ühtegi vahetust ei saa P-musta kaardi saamise järgselt teha (ei ole ühtegi reservvehklejat või reservvehklejat on juba eelnevalt kasutatud), siis võistkond kelle vehkleja on saanud P-musta kaardi, kaotab matši.

P-musta kaardi saanud vehkleja asendamise järgselt, käimasolev minimatš jätkub. Iga järgmise vehelda soovimatuse eest P-musta kaardi määramisel, kaotab kõnealune võistkond matši.

f) Kui P-must kaart on määratud mõlemast võistkonnast rajal olevatele vehklejatele samaaegselt ning ükski võistkond ei saa teha vahetust ja nende skoorid on võrdsed, võidab matši antud võistlusel FIE reitingu baasil kõrgema asetusega võistkond.

g) Kui P-must kaart on määratud mõlemast võistkonnast rajal olevatele vehklejatele samaaegselt ning ükski võistkond ei saa teha vahetust ja nende skoorid ei ole võrdsed, võidab matši suurema skooriga võistkond.

3 Individuaal ja võistkondlik võistlus

Soovimatus vehelda esinemise juhul, ütlemine „HALT“ sõltub kohtuniku põhjendatud otsusest (t.136.2).

a) P-kollane (hoiatus), P-punane (trahvitorge) ja P-must (võimalik matši kaotus) kaardid, mis on määratud matši jooksul, kehtivad ainult selle matši puhul. Kaardid ei ole ülekantavad järgmistele matšidele.

Mitte ühtegi P-kaarti (kollane, punane, must) ei tohi määrata individuaalvõistlusel 14-14 ja võistkondlikul võistlusel 44-44 skoori puhul.

b) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, vehkleja või võistkond, kes on kaotanud matši P-musta kaardi määramise järgselt, peavad olema asetatud lõpptulemuste edetabelis kui oma matši kaotanu. Mõlemad saavad vastavad reitingupunktid.

c) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, peale P-kaartide määramist, periood/minimatš jätkub.

d) Ajaarvestus (1 min.) algab peale igat torget, torget väljaspool tabamispiirkonda, annulleeritud torget, trahvitorget ning uue perioodi või minimatši algust, uuesti.

e) Kohtunik on kohustatud märkima P-kollase-, P-punase- ja P-musta kaardi eraldi protokolli. Karistused, mis on määratud vehklemise soovimatuse eest, ei ole mõne teiste liigi karistustega summeeritavad.

f) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, kui vehklemiseaeg lõpeb võrdse skoori juures, ei tohi sel juhul rakendada artiklit t.124, vaid rakendama peab artikleid t.40.3 ja t.41.5.

 

SOOVIMATUS VEHELDA REEGEL EESTI VÕISTLUSSÜSTEEMI JAOKS

Kui vehklejate skoorid on võrdsed ning võistlejad saavad P-musta kaardi samaaegselt, ning ühtegi vahetust pole võimalik teha, võidab matši:

1) kõrgema FIE asetusega (vastava võistluse vanuseklass) vehkleja

2) Juhul kui FIE reiting puudub, siis kõrgema Eesti reitinguga (vastava võistluse vanuseklass) vehkleja

3) Juhul kui mõlemad reitingud puuduvad, siis kõrgema play-off asetusega vehkleja

Kui võistkondade skoorid on võrdsed ning võistkonnad saavad P-musta kaardi samaaegselt, ning ühtegi vahetust pole võimalik teha, võidab matši kõrgema play-off asetusega võistkond.