I Eesmärk: Eesti Vabariigi parimate vehklejate, klubide, spordikoolide sektsioonide ja seltside väljaselgitamine.

II Läbiviimise kord:

1. Võistlused viib läbi Eesti Vehklemisliit vastavalt rahvusvahelise vehklemisföderatsiooni FIE võistlusmäärustele.

2. Võistluste läbiviimist finantseerib EVL.

3. Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

4. Rangelt täita EVL juhatuse poolt kehtestatud ohutuse tagamise nõudeid.

5. EVL soovitab kõigil vehklejatel omada õnnetusjuhtumi kindlustust kõikidel EVL egiidi all peetavatel võistlustel. EVL ei võta vastutust võimalike õnnetusjuhtumite korral enda kanda.

III. Osavõtjad ja osalemise tingimused:

1. Võistlused toimuvad kõikides relvaliikides kui võistlejaid on vähemalt kaheksa.

2. Eesti meistrivõistlused peetakse kõikidele vanuseklassidele (D, C, kadetid, juuniorid, täiskasvanud) nii individuaalsed kui ka võistkondlikud. Osa võtavad klubide, seltside ja sekstsioonide poolt üles antud võistlejad. Võistkonnavõistlustest võtavad osa klubide, seltside ja sekstsioonide kolme- või neljaliikmelised võistkonnad.

3. Eesti “D” klassi meistrivõistluste otseses väljalangemisringis veheldakse 10-le torkele, teistes vanuseklassides 15-le torkele.

4. Võistkonnad reastatakse võistkonna võistlusteks tabelisse individuaalvõistluste tulemuste järgi.

5. Individuaalvõistlustel paigutatakse võistlejad alagruppidesse kehtiva reitingu alusel.

6. Eesti Karikavõistlused peetakse individuaalsed.

7. Kõik võistlejad (välja arvatud täiskasvanud ja välismaalased) peavad omama kehtivat EVL võistluslitsentsi. Litsentsi saamiseks on vaja esitada Eesti Vehklemisliidule arstitõend, mis lubab vehklejal võistlustel osaleda terve aasta.

8. Noori lubatakse võistlustele järgmiste kehtestatud kriteeriumide järgi:

– täiskasvanute võistlustelele lubatakse võistlema sportlased, kes on võistlusaastal 1. jaanuari seisuga 13 aasta vanused;

– juunioride võistlustele lubatakse kõik kadetid ja C vanuseklassi sportlased;

– kadettide võistlustele lubatakse kõik C ja D vanuseklassi sportlased;

– C klassi võistlustele lubatakse võistlema ka kõik D klassi vanusega võistlejad;

– D klassi võistlustele lubatakse võistlema ka kõik E klassi vanusega võistlejad.

  1. Kõik Eestis peetavad tiitlivõistlused ja karikavõistlused (ka võistkondlikud) on lahtised, kus võistlevad klubide koondised.

 

IV Võistlusteks registreerimine ja ülesandmine

1. Eesti täiskasvanute meistri- ja karikavõistlustele eelülesandmisel on osavõtumaks 20 eurot ühe osavõtja kohta.

2. Eesti noorte meistri- ja karikavõistlustele eelülesandmisel on osavõtumaks 10 eurot ühe osavõtja kohta.

3. Võistkonnvõistluse osavõtumaks on 25 eurot täiskasvanute ja 15 eurot noorte võistkonna kohta.

4. Eelülesandmine võistlustele lõpeb 4 päeva enne võistluste algust.

5. Peale eelülesandmise lõppemist, kuni alagruppide avalikustamiseni, on võimalik üles anda kolmekordse osavõtumaksuga.

 

V Aeg ja koht:

1. Võistlused toimuvad vastavalt kalenderplaanile.

2. Võistlusjuhend saadetakse klubidele laiali hiljemalt 2 nädalat enne võistluste algust.

3. Vastavalt juhatuse otsusele on juunioride- ja noorte võistluste alguse aeg alates kella 11.00–st.

4. Võistluspaiga (spordisaal) miinimum temperatuuriks on vähemalt + 15° C.

5. Võistluspaika (spordisaal) peab olema tagatud sissepääs vähemalt tund enne võistluste algust.