Konkurss Eesti Vehklemisliidu peasekretäri – tegevjuhi ametikohale

 

Eesti Vehklemisliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja eelkõige vehklemise harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis.

 

Peasekretär on EVL tegevjuht ja koordineerib liidu igapäevast tööd.

 

Töö kirjeldus:

✓ valdkonna arengukavade elluviimine

✓ eelarvete koostamine ja täitmise jälgimine, jooksva aruandluse korraldamine

✓ valdkonna arenguks eelduste loomine koostöös allüksuste, liikmesklubide jt

spordiorganisatsioonidega

✓ aktiivne koostöö liidu treeneritega ja sportlastega

✓ toetajate ja sponsorite otsimine

✓ liidu esindamine, sh rahvusvahelisel tasemel

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

✓ tööülesannete täitmiseks piisav kompetentsus ja juhtimiskogemus

✓ hea eesti keele oskus, inglise- ja vene keele oskus suhtlustasandil

✓ hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, hea pingetaluvus, kohusetunne

✓ suur algatusvõime ja initsiatiivikus

✓ korrektsus ja tähtaegadest kinnipidamine

✓ hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, Powerpoint)

 

Kasuks tuleb:

✓ hea spordielu tundmine

✓ varasem spordialane töökogemus

 

Omalt poolt pakume:

✓ spordiala esindamist ja tulemuslikkuse saavutamist rahvusvahelisel areenil

✓ eneseteostuse võimalust huvitaval ja mitmekülgsel ametikohal

✓ konkurentsivõimelist töötasu

✓ võimalust koostööks tuntud sporditegelastega Eestis ja välismaal

 

Kandidaadilt ei nõuta varasemaid teadmisi vehklemisest.

 

Kandidaatidel palume esitada:

  1. Kandideerimise avaldus koos motivatsioonikirjaga
  2. CV

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks 2022.a. Eesti Vehklemisliidu e-maili aadressile heino.marks@vehklemisliit.ee

 

 

 

|