Rahvusvahelise vehklemisliidu (FIE) erakorraline kongress hääletas täna Venemaa ja Valgevene sportlaste ja ametnike osalemise üle rahvusvahelises spordis.

FIE otsustas Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud võistlustele tagasi lubada. Olümpiamängudel osalemine sõltub aga ROK vastavasisulisest otsusest.

Hääletatud punktid:
Kongress otsustas, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad osaleda individuaalvõistlustel. Poolt oli 86 ja vastu 46 alaliitu.
Kongress otsustas, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad osaleda võistkonnavõistlustel. Poolt oli 85 ja vastu 51 alaliitu.
Kongress otsustas, et Venemaa ja Valgevene ametiisikud võivad osaleda rahvusvahelistel võistluste. Poolt oli 88 ja vastu 48 alaliitu.

Kongressil oli esindatud 146 alaliitu 157-st, kellest 132 osales ise ja 14 andis volituse mõnele teisele osalevale alaliidule. Punktide jõustumiseks oli vaja vähemalt 69 häält.

|