Oluline info gümnaasiumit lõpetavatele ja keskharidusega sportlikele noortele Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade, sisseastumiskatsete ning spordistipendiumi võimaluste kohta:

Akadeemia õpingud on tihedalt seotud praktikaga, lõpetanud asuvad tööle Siseministeeriumi, Justiitsministeerium, Rahandusministeeriumi haldusalas ja mujal avalikus teenistuses.

Õppijaile makstakse stipendiumit, mitmetel erialadel on tasuta toitlustus, pakutakse tasuta sportimisvõimalusi, aktiivsemad saavad kandideerida Erasmus programmiga vahetusõppureiks välisriikides.

Akadeemias avatakse vastuvõtt 2017/18. õppeaastal järgmistel erialadel:

 

Kutseõpe:

politseiametnik (sh piirivalvur, kokku 50 õppekohta)

vanglaametnik (10 õppekohta)

päästekorraldaja (töö Häirekeskuses, 20 õppekohta)

päästja  (ainult ametkondlik suunamine)

päästemeeskonna juht (ainult ametkondlik suunamine)

 

Kõrgharidusõpe:

korrektsioon (töö Vanglateenistuses, 20 õppekohta)

toll ja maksundus maksunduse õppesuund (15 kohta); tolli õppesuund (15 kohta)

politseiteenistus korrakaitse õppesuund (50 õppekohta)

päästeteenistus (ainult ametkondlik suunamine)

  

Magistriõpe:

sisejulgeoleku magistriõpe (30 õppekohta)

 

Sisekaitseakadeemiaga saab tutvuda 22. märtsil avatud uste päeval, kuhu on vaja registreeruda 20. maiks siin.

Politseiametniku, vanglaametniku, korrektsiooni ja politseiteenistuse erialal on üheks sisseastumiskatseks kehaliste võimete testid, mida saab sooritada eelkatsetena juba 23. märtsil või 27. mail. Registreerimine märtsi eelkatsetele 20. märtsini kodulehe kaudu.

Sisekaitseakadeemia toetab heade sporditulemustega õppijaid semestri spordistipendiumitega (kuni 700 eurot semestris, igal semestril 6-9 õppijale), aitab kaasa kutsekoolide, üliõpilaste ja ametkondlikel võistlustel osalemisele vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel ning pakub laialdasi võimalusi akadeemiasisese sporditegevusega.

 

 

Lisainfo:

 

Epp Jalakas

spordijuht-lektor

Sisekaitseakadeemia

Kase 61

12012 Tallinn

5111286

www.sisekaitse.ee/spordikeskus

|