SIHTASUTUS NOORED OLÜMPIALE STIPENDIUMIKONKURSI TINGIMUSED

Sihtasutus Noored Olümpiale stipendium on mõeldud 18-23 aastastele Eesti noorsportlastele, kellel on ambitsioon jõuda oma spordialal maailma tippu. Stipendiumile saavad kandideerida individuaalsete olümpiaalade sportlased. Stipendiumi suuruseks on 10 000 eurot aastas, millest kuni 3 000 eurot moodustab spordipsühholoogia, vaimse treeningu ja erinevate koolitustega seotud kulude sihtfinantseerimine. Viimase kaudu soovime tagada, et sportlane arendab süsteemselt oma vaimset tugevust treening- ja võistlussituatsioonides, finantskirjaoskust ning õpib, kuidas endale ise leida sponsoreid ja toetajaid. Stipendium antakse sportlase järgmise olümpiahooaja lõpuni, maksimaalselt kuni neljaks aastaks.

Meie stipendiumiga kaasnevad sportlasele ka teatud kohustused. Kuna Sihtasutuse tegevus ja toetamine on missioonipõhine, siis soovime võimaldada oma toetajatel olla kaasas Sinu teekonnal maailma tippu. Sellest tulenevalt on sportlane kohustatud igakuiselt sihtasutuse sotsiaalmeediakanalites avalikkust oma tegevustega kursis hoidma. Samuti soovime, et meie sportlased annaks kõikidele Eesti lastele ja noortele inspiratsiooni spordiga tegelemiseks. Selle saavutamiseks tuleb igal meie stipendiaadil kaks korda aastas kas läbi või osaleda viia lastele ja noortele suunatud sporti populariseerivatel üritustel. Saavutamaks vaimse treeningu, finantskirjaoskuse ja sponsorite leidmisega seotud eesmärke on sportlastel kohustus osa võtta meie poolt korraldatud koostööl ja koolitustel vasta ala spetsialistidega. Selleks, et tagada süsteemne eesmärkide poole liikumine viime läbi stipendiaatidega kaks korda aastas arenguvestlused ja kord aastas sportlase aastaeelarve läbivaatuse.

Kui Sulle tundub, et meie stipendium on just see, mida vajad ja soovid konkursil osaleda, siis palun saada meile:

 1. Motivatsioonivideo (kuni 5 minutit pikk), milles ütled meile, miks just Sina peaksid olema meie stipendiaat. Muuhulgas huvitab meid:
  • Mis on Sinu eesmärk spordis?
  • Miks sa spordiga tegeled?
  • Kes või mis Sind spordis inspireerib?
  • Kes on Sinu suurimad fännid ja toetajad?
  • Milline on olnud Sinule kõige rohkem emotsioone pakkunud kogemus spordis ja mis selle Sinu jaoks eriliseks tegi?
 2. Elulookirjeldus, mis sisaldab ülevaadet Sinu senisest haridusteest, õppeedukusest ja muudest huvitegevustest. Kui omad töökogemust, lisa ka see. Kirjuta palun juurde, millised on Sinu peamised eesmärgid spordiväliselt? Kui Sa ei teeks tippsporti, siis millega Sa tegeleksid ja mida tahaksid saavutada?
 3. Spordialane elulookirjeldus. Palun võta aega ja pane võimalikult detailselt kirja oma areng ja tulemused läbi aastate. Märgi juurde ka aastate lõikes treeningmahud ja treener(id), kes on Sind juhendanud ning nende kontaktandmed (e-post, telefon). Muu hulgas kirjelda:
  • Millised on Sinu senise sportlastee säravaimad tulemused?
  • Millised on Sinu spordiala tähtsaimad võistlused ja kus kohast me nende tulemuste kohta infot leiaksime?
  • Kuidas toimub Sinu spordialal olümpiamängudele kvalifitseerumine?
  • Milline on Sinu tase võrreldes maailma paremikuga?
  • Mis jääb Sinul veel puudu, et olla oma spordialal maailma tipus?
 4. SWOT analüüs. Palun pane kirja, millised on Sinu kui sportlase tugevad ja nõrgad küljed, nii füüsilises kui vaimses plaanis, ning milliseid võimalusi ja ohte näed enese arendamiseks ja oma sportliku põhieesmärgi saavutamisel.
 5. Tugisüsteemi või meeskonna analüüs. Palun kirjuta meile, kes moodustavad Sinu praeguse tugisüsteemi spordis sh. treener(id), erinevad taustajõud, toetajad, sõbrad-fännid, kes panustavad Sinu sportlaskarjääri. Palun analüüsi:
  • Millised on olemasoleva tugisüsteemi tugevused ja millised on nõrgad kohad?
  • Kuidas peaks Sinu olemasolevat tugisüsteemi täiendama või muutma?
  • Milline oleks ideaalne tugisüsteem Sulle kui tippsportlasele, milleni soovid liikuda?
 6. Eelarve. Palun pane Excelis kokku oma käimasoleva hooaja eelarve. Soovime teada:
  • Kui suur on Sinu hooaja eelarve?
  • Milline on eelarve tulude pool – kes on Sinu praegused toetajad ning kui suures mahus nad eelarvesse panustavad?
  • Milline on eelarve kulude pool? Palun loetle olulisemate kulude kaupa, milleks Sa raha kasutad.
  • Kui Sind valitaks Noored Olümpiale stipendiaadiks, siis kuidas Sa kasutaksid meie poolt antavat stipendiumit? Palun selgita, kuidas meie stipendiumist kaetavad kulutused aitavad Sind kui sportlast arengus edasi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2021.

Kandideerimiseks vajalike materjalide kokku panemisel palun ole põhjalik. Kuna meile laekub suur hulk avaldusi, siis kahjuks ei ole meil võimalik kõigi kandidaatidega isiklikult kohtuda ja esialgse selektsiooni teeme eespool kirjeldatud materjali kaudu saadava informatsiooni põhjal. Lõpliku valiku teeb meie stipendiumikomisjon pärast eelvalikust edasi pääsenud kandidaatidega näost näkku kohtumist 30. novembriks.

Oma taotluse saad meieni toimetada meie kodulehel asuva kandideerimisvormi abil. Videofaili edastamiseks kasuta veebipõhiseid lahendusi (nt. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer vms) ja meile saada alla laadimiseks vajalik link. Elulookirjeldus, spordialane CV, SWOT ja tugisüsteemi analüüsid palun koonda ühte dokumenti ning eelarve eraldi Exceli faili. Meile saadetud informatsioon on konfidentsiaalne, ei kuulu jagamisele kolmandate osapooltega ja sellele on ligipääs ainult sihtasutuse juhatusel, nõukogul ning stipendiumikomisjoni liikmetel.

Kui Sul tekib mingeid täiendavaid küsimusi, ole hea kirjuta info@nooredolumpiale.ee või helista +372 5251116.

Allikas: https://www.nooredolumpiale.ee/

|