2023-2024 hooaja edetabeli punktide arvestus

Sisukord:

1. Saateks
2. Vanuseklassid
3. Vanuseklasside erinevus
4. Hooaeg ja selle vahetus
5. Stardipunktid
6. Punktide ülekanduvus vanuseklasside vahel
7. Samaaegselt toimuvad võistlused
8. Paremusjärjestus võrdsete punktide korral
9. Võistluste koefitsendid
10. Võistlustelt teenitavad edetabeli punktid

 

1. Saateks

1.1. Edetabeli punktid on aluseks Eesti koondis(t)e moodustamisel

1.2. Asjast huvitatud osapoolte vaidlused edetabeli punktide üle lahendab peasekretär. Peasekretäri otsusega mittenõustumise korral on asjast huvitatud osapoolel õigus nõuda otsuse ümbervaatamist treenerite nõukogu poolt, selle otsusega mittenõustumise korral aga Eesti Vehklemisliidu juhatuselt, kelle otsus on lõplik.

2. Vanuseklassid

IDVanuseklassVanus
2.1.
U12 (D-klass)sündinud 2012 või hiljem
2.2.
U14 (C-klass)sündinud 2010 või hiljem
2.3.
U17 (kadett)sündinud 2007 või hiljem
2.4.
U20 (juunior)sündinud 2004 või hiljem
2.5.
U23sündinud 2001 või hiljem
2.6.
täiskasvanusündinud 2010 või varem
2.7.
veteransündinud 1984 või varem

2.8. Eesti võistlustel rakendatakse vanusepiirangut mis seab minimaalse vanuse vanuseklassis võistlemiseks. Vt EVL juhatuse otsus 31.05.2013

3. Vanuseklasside erinevus

3.1. Hooaja edetabeli punkte arvestatakse alati Eesti vanuseklasside järgi.

3.2. Väljaspool Eestit toimuvatel võistlustel mida peetakse vanuseklassides mis ei ole vastavuses Eesti kehtivate vanuseklassidega rakendatakse järgmist põhimõtet: vanuseklassides U13 ja U15 (nt Põhjamaade MV) saavad 2022/2023 hooaja edetabelitesse nendelt võistluselt punkte ainult U12 vanuses sportlased U13 vanuseklassis ja U14 vanuses sportlased U15 vanuseklassis. U13 ja U15 vanuses sportlased teenivad oma tulemusega noorte spordimeisterlikkuse punkte mida ei kajastata hooaja edetabelis.

4. Hooaeg ja selle vahetus

4.1. Edetabeli punkte arvestatakse hooaja põhiselt. Hooaeg vehklemises ei lange kokku kalendriaastaga.

4.2. Vanuseklassides veteranid, täiskasvanud, U23, juuniorid ja kadetid:

4.2.1. Hooaeg lõpeb tiitlivõistlusega (U23 EM-iga, kõigil teistel MM-iga)
4.2.2. Uue hooaja edetabeli punktide arvestus algab 1 (üks) kuu peale hooaega lõpetavat tiitlivõistlust
4.2.3. Vanuseklassis millel on hooaja vahetus (1-kuuline periood) ei saa edetabeli punkte teenida s.t. edetabel on lukustatud.
4.2.4. Punkte saab teenida nendes vanuseklassides, millel ei ole hooaja vahetus ja kus edetabel on lukustatud (p.4.2.3). Näiteks kui juunioridel on hooaja vahetus on võimalik teenida täiskasvanute edetabeli punkte eeldusel, et täiskasvanutel ei ole hooaja vahetus.

4.3. Vanuseklassides U14 ja U12:

4.3.1. Hooaeg lõpeb 31. mai
4.3.2. Uus hooaeg algab 1. juuni

 

5. Stardipunktid

5.1. Uue hooaja edetabeli punktide arvestus algab stardipunktide lisamisega: 10% eelmise hooaja edetabeli punktidest vastavas vanuseklassis (veteranid, täiskasvanud, U23, juuniorid, kadetid, U14, U12) v.a. olümpiamängudega lõppeval hooajal täiskasvanute vanuseklassis kui stardipunktideks on 20%.

5.2. Stardipunktide lisamisel lähtututakse punktide ülekanduvuse reeglist vanuseklasside vahel (p.6.2.)

5.3. Stardipunktide arvutamisel ümardatakse punktid täiskümneni, s.t. 5 punkti ja rohkem ülespoole (1 punkt) ja 4 punkti ja vähem allapoole (0 punkti)

6. Punktide ülekanduvus vanuseklasside vahel

6.1. Võistlustel teenitud edetabeli punktid kanduvad üle vanemast vanuseklassist nooremasse s.t. et kadetil kes teenis punkte täiskasvanute võistlustelt lisatakse need punktid nii täiskasvanute, U23, juunioride kui ka kadettide edetabelisse.

6.2. Eelmisel hooajal teenitud edetabelipunktide alusel arvutatavad stardipunktid ei kandu üle nooremast vanuseklassist vanemasse s.t. et kui sportlane on uuel hooajal liikunud vanemasse vanuseklassi siis nooremas vanuseklassis teenitud punkte ei arvestata stardipunktide arvutamisel.

 

7. Samaaegselt toimuvad võistlused

7.1. U20 (juuniorid) vanuseklass: juhul kui Eesti Vehklemisliidu poolt Eestis korraldatava võistluse aeg langeb kokku juunioride MK etapiga annab EVL korraldatud võistlus edetabelipunkte ka juhul kui Eesti sportlased osalevad MK etapil. Muudel juhtudel võib treenerite nõukogu punktide andmise osas teha ettpaneku juhatusele

7.2. U17 (kadetid) vanuseklass: juhul kui Eesti Vehklemisliidu poolt Eestis korraldatava võistluse aeg langeb kokku kadettide Euroopa karikavõistluste (Cadet Circuit) etapiga annab EVL korraldatud võistlus edetabelipunkte ka juhul kui Eesti sportlased osalevad CC etapil. Muudel juhtudel võib treenerite nõukogu punktide andmise osas teha ettpaneku juhatusele.

 

8. Paremusjärjestus võrdsete punktide korral

8.1. Võrdse punktisumma korral on kõrgemal edetabeli kohal see, kes on saanud ühelt võistluselt rohkem punkte. Kui suurim punktide arv ühelt võistluselt on võrdne, siis saab kõrgema edetabeli koha see kes on teeninud punktid suurema punktisummaga võistluselt.

8.2. Kui suurima punktide arvu järgi (p.8.1.) paremusjärjestus ei selgu, siis võetakse suuruselt järgmine ühelt võistlustelt saadud punktide arv ja hinnatakse seda punkt 8.1. toodud reeglite järgi. Vajadusel korratakse seda senikaua kuni on selgunud kõrgem edetabeli koht või kui kõikide võistluste punktid on hinnatud.

8.3. Juhul kui peale punktis 8.2. toodud kõikide võistluste punktide hindamist ei ole kõrgem edetabelikoht selgunud siis jäädakse kohta jagama

8.4. Stardipunktid ei ole ühelt võistluselt saadud punktid ning võrdse punktisumma korral neid kõrgema edetabeli koha väljaselgitamisel ei arvestata.

 

9. Võistluste koefitsendid

9.1. Kadettide (p.2.3.) ja juunioride (p.2.4.) vanuseklassis on igal võistlusel koefitsent. Nende vanuseklasside edetabelisse kantavad punktid saadakse võistlustelt saadavate punktide (p.10) läbikorrutamisel koefitsendiga.

9.2. Muutumatu koefitsent on võistlustele määratud järgnevalt:

9.2.1. koefitsent 1 (üks):
9.2.1.1.kõikides vanuseklassides Eestis toimuvatel võistlustel
9.2.1.2.kõikides vanuseklassides Põhjamaade MV-l
9.2.2. koefitsent 1,5:
9.2.2.1. kadettide EM (p.10.3.7.)
9.2.2.2. juunioride EM (p.10.4.7.)
9.2.3. koefitsent 2 (kaks):
9.2.3.1. kadettide MM (p.10.3.8.)
9.2.3.2. juunioride MM (p.10.4.8.)

9.3. Kadettide ja juunioride vanuseklassi ülejäänud võistlustel on muutuv koefitsent ning see saadakse osalejate arvust järgnevalt:

9.3.1. 50 või vähem sportlast: koefitsent 0,5
9.3.2. 51 kuni 100 sportlast: koefitsent 1,0
9.3.3. 101 kuni 200 sportlast: koefitsent 1,5
9.3.4. üle 200 sportlase: koefitsent 2,0

9.4. Juhul kui võistlustelt teenitavate edetabeli punktide (p.10) korrutamisel võistluse koefitsendiga ei teki täisarv siis ümardatakse tulemus ülespoole lähima täisarvuni.

10. Võistlustelt teenitavad edetabeli punktid

10.1. U12 (D-klass) vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht
10.1.1.
Eesti MV86421
10.1.2.
Põhjamaade MV128632
10.1.3.
Muud võistlused4321
10.1.4. “Muud võistlused” (10.1.3.) võistlustest annab edetabeli punkte kuni 5 parimat tulemust.

 

10.2. U14 (C-klass) vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht
10.2.1.
Eesti MV128632
10.2.2.
Põhjamaade MV1812953
10.2.3.
Muud võistlused75321
10.2.4.
U14 RV võistlused128632
10.2.5. “Muud võistlused” (10.2.3.) võistlustest annab edetabeli punkte kuni 5 parimat tulemust.

 

10.3. U17 (kadetid) vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht17-32 koht33-64 koht
10.3.1.
Eesti MV24181263
10.3.2.
Eesti KV1612842
10.3.3.
Põhjamaade MV302418126
10.3.4.
Cadet Circuit etapid403530201052
10.3.5.
Rahvusvahelised võistlused20161263
10.3.6.
Muud võistlused86421
10.3.7.
EM705040302010
10.3.8.
MM907060402010
10.3.9. Arvesse lähevad kokku kuni 4 parimat tulemust Cadet Circuit (p.10.3.4.) ja juunioride MK-etappidest (p.10.4.4.).

 

10.4. U20 (juuniorid) vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht17-32 koht33-64 koht
10.4.1.
Eesti MV302418126
10.4.2.
Eesti KV20161262
10.4.3.
Põhjamaade MV403024168
10.4.4.
MK etapid8070604020105
10.4.5.
Rahvusvahelised võistlused25201584
10.4.6.
Muud võistlused107421
10.4.7.
EM12010080603015
10.4.8.
MM160140120804020
10.4.9.Arvesse lähevad kokku kuni 4 parimat tulemust satelliitturniiridelt (10.6.5.), juunioride (10.4.4.) või täiskasvanute (10.6.4) MK etappidelt.
10.4.10.EM-i koondise moodustatamisel on viimased arvesse minevad võistlused Baseli ja Tbilisi MK-etapid.

 

10.5. U23 vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht17-32 koht33-64 koht
10.5.1.
Eesti MV302418126
10.5.2.
Eesti KV20161262
10.5.3.
Põhjamaade MV403024168
10.5.4.
Muud võistlused128631
10.5.5.
U23 EK etapid25201584
10.5.6.
EM12010080603015
10.5.7.Arvesse lähevad kokku kuni 4 parimat U23 Euroopa karika tulemust (10.5.5)

 

10.6. täiskasvanute vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht17-32 koht33-64 koht
10.6.1.
Eesti MV403224124
10.6.2.
Eesti KV30241893
10.6.3.
Põhjamaade MV30241893
10.6.4.
MK etapid16014011080402010
10.6.5.
Satelliitturniirid363024126
10.6.6.
Muud võistlused128631
10.6.7.
EM200160120804020
10.6.8.
MM240210170120603015
10.6.9.
OM3202802201608025
10.6.10. Satelliitturniiridest (p.10.6.5.) läheb arvesse 1 (üks) tulemus kahest koondiste peatreenerite poolt ettevalmistusplaanis määratud võistlusest. Hooajaks 2023-2024 peatreenerite poolt määratud võistlused on:
10.6.10.1. Naised: Genf, Split
10.6.10.2. Mehed: Genf, Split

10.7. veteranide vanuseklass

IDVõistlusI kohtII kohtIII koht5-8 koht9-16 koht17-32 koht33-64 koht
10.7.1.
Eesti MV403224124
10.7.2.
Eesti KV30241893
10.7.3.
Põhjamaade MV128631
10.7.4.
Muud võistlused128631
10.7.5.
Satelliitturniirid30241893
10.7.6.
EVF kalendri võistlus
10.7.7.
EM200160120804020
10.7.8.
MM240210170120603015

10.7.9. Edetabelis lähevad arvesse kuni viie parima võistluse tulemus.