Soovimatus vehelda

FIE versioon Eesti keelde tõlgituna, reeglit rakendatakse alates 01.01.2023.

t.124

Soovimatus vehelda eksisteerib juhul, kui ühe minuti jooksul ei ole tehtud torget tabamispiirkonda või sellest väljapoole.

Soovimatus vehelda korral peab kohtunik koheselt andma märguande „HALT“, mis on kohtuniku faktipõhiline otsus (t. 136.2).

1. Individuaalvõistlus – otsene väljalangemine

P-kaardid antakse mõlemale vehklejale samaaegselt, alustades P-kollase kaardiga, millele järgneb P-punane kaart. P-must kaart antakse vastavalt allpool punktis 1C kirjeldatule.

a) Juhul kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse esimest korda, karistab kohtunik mõlemat vehklejat P-kollase kaardiga.

b) Juhul, kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse teist korda, karistab kohtunik mõlemat vehklejat P-punase kaardiga.

c) Juhul kui soovimatus vehelda fikseeritakse kolmandat korda, määratakse P-musta kaardi järgnevalt:

i) Kui mõlema vehkleja skoor on võrdne, karistab kohtunik P-musta kaardiga FIE reitingu alusel võistlusel madalama asutusega vehklejat. FIE reitingu alusel võistlusel kõrgema asutusega vehkleja võidab matši.

ii) Kui mõlema vehkleja skoor ei ole võrdne, karistab kohtunik P-musta kaardiga madalama skooriga vehklejat. Vehkleja suurema skooriga võidab matši.

2. Võistkondlik võistlus

P-kaardid antakse mõlemale võistkonnale samaaegselt alustades P-kollase kaardiga, millele järgneb P-punane kaart. P-must kaart antakse vastavalt allpool punktis 2C kirjeldatule.

a) Juhul kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse esimest korda, karistab kohtunik mõlemat võistkonda P-kollase kaardiga.

b) Juhul, kui ühe minutiline soovimatus vehelda fikseeritakse teist korda, karistab kohtunik mõlemat võistkonda P-punase kaardiga.

c) Juhul kui soovimatus vehelda fikseeritakse kolmandat korda, määratakse P-musta kaardi järgnevalt:

i) Kui mõlema võistkonna skoor on võrdne, karistab kohtunik P-musta kardiga FIE reitingu alusel võistlusel madalama asutusega võistkonda. FIE reitingu alusel võistlusel kõrgema asutusega võistkond võidab matši.

ii) Kui mõlema võistkonna skoor ei ole võrdne, karistab kohtunik P-musta kaardiga madalama skooriga võistkonna. Võistkond suurema skooriga võidab matši.

3. Individuaal ja võistkondlik võistlus

a) P-kollane (hoiatus), P-punane (trahvitorge) ja P-must (võimalik matši kaotus) kaardid, mis on määratud matši jooksul, kehtivad ainult selle matši puhul. Kaardid ei ole ülekantavad järgmistele matšidele.

Mitte ühtegi P-kaarti (kollane, punane, must) ei tohi määrata individuaalvõistlusel 14-14 ja võistkondlikul võistlusel 44-44 skoori puhul.

b) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, vehkleja või võistkond, kes on kaotanud matši P-musta kaardi määramise järgselt, peavad olema asetatud lõpptulemuste edetabelis kui oma matši kaotanu. Mõlemad saavad vastavad reitingupunktid.

c) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, peale P-kaartide määramist, periood/minimatš jätkub.

d) Ajaarvestus (1 min.) algab peale igat torget, torget väljaspool tabamispiirkonda, annulleeritud torget, trahvitorget ning uue perioodi või minimatši algust uuesti.

e) Kohtunik on kohustatud märkima P-kollase-, P-punase- ja P-musta kaardi eraldi protokolli. Karistused, mis on määratud vehklemise soovimatuse eest, ei ole mõne teiste liigi karistustega summeeritavad.

f) Individuaal- ja võistkondlikul võistlusel, kui vehklemiseaeg lõpeb võrdse skoori juures, ei tohi sel juhul rakendada artiklit t.124, vaid rakendama peab artikleid t.40.3 ja t.41.5.

SOOVIMATUS VEHELDA REEGEL EESTI VÕISTLUSSÜSTEEMI JAOKS

Kui vehklejate skoorid on võrdsed ning võistlejad saavad P-musta kaardi samaaegselt, võidab matši:

1) kõrgema FIE asetusega (vastava võistluse vanuseklass) vehkleja

2) juhul kui FIE reiting puudub, siis kõrgema Eesti reitinguga (vastava võistluse vanuseklass) vehkleja

3) Juhul kui mõlemad reitingud puuduvad, siis kõrgema play-off asetusega vehkleja

Kui võistkondade skoorid on võrdsed ning võistkonnad saavad P-musta kaardi samaaegselt, võidab matši kõrgema play-off asetusega võistkond.

Kohandas Denis Ostrovski
EVL kohtunike kogu esimees
19.12.2022