Epeevehkleja Sten Priinitsa 18-kuuline võistluskeeld tühistati Eesti dopinguvastases apellatsioonikolleegiumis

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium tühistas 17. aprillil 2024 Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsuse, millega määrati epeevehkleja Sten Priinitsale 18 kuu pikkune võistluskeeld ja tühistati kõik tema võistlustulemused alates 8. märtsist 2024.

Distsiplinaarkolleegium leidis, et Priinits oli rikkunud Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) reegleid, kuna ta ei olnud aasta jooksul kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav. WADA reeglite kohaselt peab ADAMS-i programmi kuuluv sportlane igapäevaselt teavitama, kus teda ühe tunni jooksul leida võib ning olema sellel ajal ka kättesaadav.

Priinits unustas kahel korral ADAMS-i süsteemi kaudu oma asukohast teavitada. Ühel korral oli ta küll kodus, kuid ei vastanud testija telefonikõnedele. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) esildise järel otsuse teinud distsiplinaarkolleegium leidis, et need rikkumised on piisavad määramaks 18-kuulise võistluskeelu.

Apellatsioonikolleegiumis vaadati aga otsus uuesti üle ning leiti, et määratud karistus ei olnud põhjendatud. Priinits mõisteti õigeks ja tema võistluskeeld tühistati. See otsus taastab Priinitsa võistlustulemused alates 8. märtsist 2024 ning võimaldab tal koheselt võistlustel osaleda.

|