Lisaselgitused

Olulisena tuuakse välja seda, et passiivsuse kaarte arvestatakse individuaalvõistlusel mõlema vehkleja kohta eraldi ja võistkonnavõistlusel mõlema võistkonna kohta eraldi.

Edu võistlustel!

|