Taaskord on avatud võimalus kandideerida Tallinna Spordikooli saavutussportlaseks kaheks järgmiseks hooajaks: https://www.tallinn.ee/et/spordikool/vastuvott-2023

Tallinna Spordikool on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hallatav spordiasutus, mille eesmärk on saavutusspordi edendamine koostöös eraspordiklubidega. Tallinna Spordikool pakub eelkõige Tallinna andekatele noorsportlastele vanuses 11-19 eluaastat võimalusi lisatreeninguteks, mis täiendavad spordiklubi pakutavaid teenuseid. Konkursil osalevate alade valik tehakse olümpiaalade ja Tallinna eelisarendatavate alade hulgast ning valikusse kuulub ka epeevehklemine.

Kandideerima on oodatud need noored, kes on viimase kahe hooaja jooksul oma silmapaistvalt esinenud ning otsustavad ka edaspidi saavutusspordile pühenduda. Taotluse esitab treener või spordiklubi esindaja.

Kandideerimise viimane tähtaeg on 19. juuni ja komisjon teeb otsused veel enne jaanipäeva.

|